Dronu lidojumu aizlieguma zonas

Kartē norādīta daļa būtiskāko pastāvīgo bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumu aizlieguma zonu, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”. Tomēr pirms katra lidojuma neaizmirsti pārliecinies par aktuālo aeronavigācijas informāciju VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē ais.lgs.lv.

Kartē iekļautā informācija var būt nepilnīga vai neprecīza un to paredzēts lietot tikai informatīvos nolūkos!
Ar saistošajiem noteikumiem un aizliegto lidojumu zonām iespējams iepazīties: likumi.lv | ais.lgs.lv