UAS/RPAS APMĀCĪBA

Apmācības programma tiem, kuri bezpilota gaisa
kuģus (dronus) atpūtas nolūkos vēlas izmantot
atbildīgi, droši un tiesiski!

ATPŪTAS NOLŪKIEM

PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI

Apmācības programma tiem, kuri bezpilota gaisa kuģu
sistēmas (dronus) izmanto komerciālai darbībai un
paaugstināta riska lidojumu operāciju veikšanai!

Civilajā aviācijā jēdziens pilots līdz šim ticis uztverts kā persona, kas gaisa kuģi vada tajā fiziski atrodoties. Pilota atrašanās ārpus gaisa kuģa rada virkni būtisku tehnisku jautājumu, pie kā aviācijas nozare šobrīd strādā ļoti aktīvi. Tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS), ko sabiedrībā labāk pazīsts kā „dronu”, operators, tālvadības pilots un pārējie tālvadības apkalpes locekļi ir ļoti nozīmīga sistēmas sastāvdaļa. Tiem jābūt pietiekami trenētiem un pārbaudītiem pirms jebkuras lidojumu operācijas uzsākšanas, kas var radīt risku citiem gaisa telpas lietotājiem, kā arī cilvēkiem, trešās personas īpašumam un apkārtējai videi uz zemes.

Zināšanas un iemaņas

RPAS apmācības sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas gan iesācējiem, gan profesionāļiem, kuri tālvadības gaisa kuģus ikdienā izmanto komerciāliem nolūkiem

Drošība

Tā kā tālvadības gaisa kuģi kļūst arvien pieejamāki plašākai sabiedrībai, to droša un legāla izmantošana ir viena no svarīgākajām problēmām – lietotājiem nepieciešams apzināties galvenos riskus un drošības principus

Prasības

Lai saņemtu lidojumu atļaujas paaugstināta riska operācijām, viena no prasībām vairākās Eiropas valstīs ir atzīts RPAS apmācību sertifikāts, kas apliecina tālvadības pilota kompetenci

Jauns pielietojums

RPAS bieži piedāvā vairāk funkciju un iespēju nekā vidusmēra lietotājs spēj apzināties – apmācības ļauj paplašināt praktiskās iemaņas un paver jaunas iespējas atpūtai un profesionālam biznesam

Attīstoties tehnoloģijām un palielinoties pieejamībai, dronu izmantošana civilajā sektorā pēdējo gadu laikā aug ļoti strauji. Šobrīd jebkuram ir iespēja iegādāties dronu ar vienkāršu vadības sistēmu un augstas izšķirtspējas kameru, lai spētu apskatīt pasauli no cita skatu punkta. Tomēr jāatceras, ka tās nav rotaļlietas – veicot lidojumus ar dronu, ir jāievēro virkne tiesību aktos noteikto prasību, kā arī praktiski padomi no nozares speciālistiem var ievērojami paaugstināt drošumu un sniegt papildus zināšanas par iespējām, ko piedāvā šīs tehnoloģijas.

TSI/APAC nodrošina 2 apmācību kursurs:

DRONU PILOTU APMĀCĪBA (ATPŪTAS NOLŪKIEM)

Apmācības programma tiem, kuri bezpilota gaisa kuģus (dronus) atpūtas nolūkos vēlas izmantot atbildīgi, droši un tiesiski!

TEORIJAS KURSS

Tiek radīta izpratne par:

– bezpilota gaisa kuģu vietu aviācijas nozarē;
– normatīvajiem aktiem, kas regulē bezpilota gaisa kuģu izmantošanu;
– multirotoru bezpilota gaisa kuģu darbības, uzbūves un vadības pamatprincipiem;
– specifiskām bezpilota gaisa kuģa vadības funkcijām;
– potenciāliem apdraudējumiem un drošības noteikumiem, kas jāņem vērā, veicot lidojumus.
– labāko pieredzi atbildīgu, drošu un tiesisku lidojumu veikšanai.

PRAKTISKĀ DAĻA

Kursu dalībniekiem tiek sniegta iespēja:

– apgūt praktiskās lidojumu iemaņas ar bezpilota gaisa kuģi virtuālā vidē;
– veikt lidojumus ar bezpilota gaisa kuģi sertificēta instruktora uzraudzībā.

dji-phantom3_2

Tikko iegādājāties dronu un vēlaties iemācīties, kā to izmantot?

MĒS VARAM JUMS PALĪDZĒT!

 APMĀCĪBU ILGUMS: 4 h
CENA: 80 EUR

TĀLVADĪBAS GAISA KUĢU PILOTU/OPERATORU APMĀCĪBA

Sniedz pamatus tālvadības pilota un apkalpes kompetences atzīšanai tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS) ar maksimālo pacelšanās masu līdz 25 kg izmantošanā, ievērojot tiešo vizuālo redzamību (VLOS) vai pagarināto tiešo redzamību (EVLOS). Programma paredzēta jebkurai tālvadības gaisa kuģu lidojumu operācijā iesaistītai personai – iekļauj nepieciešamās zināšanas, kā arī praktiskus piemērus, kas ļauj kļūt par profesionālu un uzticamu tālvadības gaisa kuģu operatoru.

Programma izstrādāta EASA definētajai “Specifiskajai” kategorijai

I DAĻA - TEORIJA

Teorijas kurss sastāv no 9 moduļiem, kuros tiek rasta izpratne par drošu un profesionālu tālvadības gaisa kuģu sistēmu izmantošanu:

M1 – Ievads par bezpilota gaisa kuģu sistēmām;
M2 – Normatīvais regulējums;
M3 – Tālvadības gaisa kuģu sistēmas;
M4 – Cilvēka veiktspēja;
M5 – Meteoroloģija;
M6 – Navigācija;
M7 – Tālvadības gaisa kuģu sistēmas operācijas;
M8 – Tālvadības gaisa kuģa pilotēšana;
M9 – Komunikācija.

II DAĻA - PRAKTIKA

Praktiskā daļa sastāv no:

P1 – Praktisko iemaņu apgūšana uz tālvadības gaisa kuģu simulatora;
P2 – Tālvadības gaisa kuģu operāciju plāna sagatavošana;
P3 – Praktiskais lidojums ar tālvadības gaisa kuģi instruktora uzraudzībā;
P4 – Tālvadības gaisa kuģu operācijas simulācija.

* – Praktiskā daļa nav obligāta


   Pratctical Training with DJI M600

EKSAMINĀCIJA

Lai saņemtu sertifikātu nepieciešams nokārtot šādus eksāmenus:

– Teorijas eksāmens; un
– Lidojumu operācijas eksāmens (iespējams kārtot tikai pēc sekmīgi nokārtota teorijas eksāmena).

Apmācības būtiski ietekmē drošumu, efektivitāti un potenciālos zaudējumus

MĒS VARAM JUMS PALĪDZĒT!

APMĀCĪBU ILGUMS: pilns kurss sākot no 4 dienām
CENA: sākot no 700 EUR